3blog – مطالب وبلاگ

گزارش اداره حفاظت ارتش شاهنشاهی از فعالیت‌های انقلابی شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۵۷

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

در یکی از این اسناد به تاریخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۵۷ آمده است: سروان علی صیاد شیرازی کلاسه ۱۹۵۴۸۳ و ستوانیکم سید عباس روح‌الامین کلاسه ۱۵۰۹۳۹ جمعی دانشکده توپخانه در بین افسران تبلیغات مضره می‌نمایند.

پایگاه ۳ بلاگ انقلاب اسلامی؛ در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی افسران و نظامیان مذهبی در سازمان ارتش شاهنشاهی با همکاری و هماهنگی یکدیگر فعالیت‌های مذهبی و انقلابی مخفیانه‌ای در راستای مبارزه با رژیم پهلوی داشتند. شهید صیاد شیرازی یکی از افسران فعال در این زمینه بود که فعالیت‌هایش مورد توجه حفاظت اطلاعات ارتش شاهنشاهی قرار می‌گرفت که اسناد بسیاری از وی در این زمینه به جا مانده است. 

در یکی از این اسناد به تاریخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۵۷ آمده است: «سروان علی صیاد شیرازی کلاسه ۱۹۵۴۸۳ و ستوانیکم سید عباس روح‌الامین کلاسه ۱۵۰۹۳۹ جمعی دانشکده توپخانه در بین افسران تبلیغات مضره می‌نمایند. منبع اضافه نموده صلاح نیست به نامبردگان مأموریت‌های حساس و یا به آن‌ها جنگ‌افزار تحویل گردد. ضمنا سرگرد علی رحمانی‌پور کلاسه ۱۱۰۴۲۸ نیز در جلسات آنان شرکت می‌نمایند.

سندی از گزارش اداره حفاظت ارتش شاهنشاهی از فعالیت‌های انقلابی شهید صیاد شیرازی در سال 1357