3blog – مطالب وبلاگ

عکس یادگاری خانم بازیگر در وسط جاده! –

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

شبنم مقدمی نوشت: اینجا ،میبد… میانِ راه زیارتگاهِ چک چک…از زیارتگاه های زردشتیان. عکس من را یادِ شعر ِ عطار می اندازد… تو پای به راه در نه و هیچ مپرس…خود راه،بگویدت که چون باید رفت.

۲۴ آنلاین: شبنم مقدمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

آغازِ هفته خوش… روزهامان پر از احساسِ خوب… پر از امید و لبخند… پر از بیداری… آگاهی… همین اولِ هفته برای هم آرزوهای خوب و دعای خیر کنیم.

 

اینجا ،میبد… میانِ راه زیارتگاهِ چک چک…از زیارتگاه های زردشتیان. عکس من را یادِ شعر ِ عطار می اندازد… تو پای به راه در نه و هیچ مپرس…خود راه،بگویدت که چون باید رفت.

 

خانم بازیگر در وسط جاده! 

link