3blog – مطالب وبلاگ

ضرورت بازارسازی شرکت های دانش بنیان با یک مدل مالی –

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

دکتر مهدی الیاسی،  در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه ۲برنامه مکمل را به دولت پیشنهاد دادیم تا شرکت های دانش بنیان توسعه بیابند، اظهار داشت: در واقع در نظر داریم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صیانت از بازار را عملی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از بازار همان ادامه ماده ۴۳ است، افزود: برخی از ماده‌های این قانون فرصت خوبی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است؛ ما برای این ماده، آئین‌نامه‌ای آماده کرده ایم که در حال تمهید مقدمات اجرای آن هستیم.

الیاسی خاطر نشان کرد: اقتصادی شدن شرکت های دانش بنیان باید بر پایه بازارسازی و تامین مالی صورت گیرد به همین دلیل در حال پیاده سازی صیانت از بازار و تامین مالی شرکت های دانش بنیان هستیم.

وی گفت: در مورد صیانت از بازار می توان گفت که تاکنون حوزه دانش‌بنیان عرضه محور بوده است یعنی یک فرد خلاق شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی می‌کرده ولی ممکن بود طرحی که در شرکت به نتیجه رسیده مورد نیاز کشور نباشد.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی  عنوان کرد: در برنامه صیانت از بازار خود موضوع تقاضا محوری را مطرح کردیم و معکوس آمدیم.

وی با بیان مثالی افزود: به عنوان مثال از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم تا به ما امکاناتی که در این حوزه نیاز داریم را ارائه کند. ۱۱ حوزه از سم و کود و بذر مطرح شد تا ماشین‌آلات و سموم که مهم هستند توسط شرکت ها به تولید برسد.

وی ادامه داد: اکنون ۴۷۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد. این موضوع هم در راستای اجرای قانون ۴۳ بوده و ابزار بخش مربوط را به ابزارهای معاونت متصل کرده‌ایم تا در این راستا محصول مورد نیاز کشور توسط  شرکت‌های دانش‌بنیان بر پایه فناوری تولید شود.

وی گفت: در واقع در اجرای برنامه صیانت از بازار مشکل بین شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار و مصرف جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد در. برنامه صیانت از بازار تولید محصول دانش بنیان شتاب داده می شود و از سوی دیگر محصولات به استانداردهای مشخص می رسند. بعد از صیانت از بازار و تولید محصول دانش بنیان ایرانی برنامه تامین بازار این شرکت ها باید پیاده سازی شود.

الیاسی افزود: در واقع زمانیکه محصول آماده است ولی در بازار با مشکلاتی مواجه می شود که می‌توان با یک مدل مالی برای آنها بازارسازی کرد. تامین بازار نیاز به مدل مالی داردباید دانست که آینده شرکت های دانش بنیان خریدنی است. اکنون اقتصاد کشور صنعتی و دارایی‌محور است. همه شرکت‌ها با وثیقه فعالیت می‌کنند اما شرکت‌های دانش‌بنیان وثیقه‌ای ندارند ولی اعتبار دارند.

وی ادامه داد: بنابراین اعتبار اقتصاد دانش‌بنیان برای تأمین مالی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان سهام، اعتبار و آینده شرکت‌هاست.