3blog – مطالب وبلاگ

سازمان لیگ فوتبال: آرامش فوتبال را به دلیل رفتار غیر حرفه ای یک مربی بر هم نزنید

۲ مرداد ۱۳۹۶

طرفداری- سازمان لیگ در پی حضور غلام حسنوی در محل این سازمان و بروز مشکل بین او و حیدربهاروند رئیس سازمان لیگ بیانیه ای صادر کرده است.

به نقل از سایت سازمان لیگ، متن این بیانیه به شرح زیر است:

حضور مربی سابق تیم ‏فوتبال نفت تهران در سازمان لیگ و رفتار غیر حرفه ای ایشان ‏بهانه ای برای شایعه سازی و حاشیه سازی برخی شده است. ‏

ضمن اینکه دریافت مطالبات ایشان ربطی به سازمان لیگ ندارد و ‏ایشان سازمان لیگ فوتبال ایران را با برخی از فضاهای غیر ‏ورزشی و غیر اداری اشتباه گرفته و زمینه ساز انتشار اخباری ‏خلاف واقع و کذب مانند درگیری خونین در سازمان لیگ! شکستن ‏شیشه یکی از پنجره ها و… در برخی رسانه ها و تشویش اذهان ‏عمومی شده است. متاسفانه به نظر می رسد برخی ها از عدم ‏آرامش در فوتبال سود می برند.‏
سازمان لیگ این حق را برای خود محفوظ می داند که پیگیری ‏قانونی از رسانه های نشردهنده چنین اخبار کذبی را انجام بدهد و ‏در مراجع قضایی پیگیر شایعه سازی و حاشیه سازی برهم زنندگان ‏آرامش فوتبال شود. ضمن اینکه از طریق ارکان قضایی با افراد ‏فوتبالی که مخل در نظم فوتبال هستند برخورد می شود، فدراسیون ‏فوتبال و سازمان لیگ در چارچوب قانون تلاش می کنند تا ‏مطالبات افراد طلبکار از باشگاه ها وصول شود.‏
هدف اصلی مسئولان و مدیران سازمان لیگ خدمت رسانی به تمام ‏اهالی فوتبال از مدیران، مربیان، بازیکنان و باشگاه ها گرفته تا ‏رسانه هاست. حداقل انتظار سازمان لیگ نیز رعایت قوانین و ‏مقررات و انجام رفتار حرفه ای بخصوص از جانب اهالی فوتبال و ‏رسانه هاست. زیرا فوتبال در فضایی توام با آرامش رشد و ‏پیشرفت می کند و با همکاری و تعامل تمامی اهالی فوتبال می توان ‏چالش های موجودرا به حداقل رساند.   ‏