3blog – مطالب وبلاگ

زین الدین زیدان: آرسن ونگر الگویی برای تمام سرمربیان است

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

طرفداری- زین الدین زیدان، یکی از موفق ترین سرمربی های تاریخ باشگاه رئال مادرید دربارۀ آرسن ونگر، سرمربی آرسنال صحبت می کند.

به گزارش تله فوت، هموطن زیدان، روزها خوبی در آرسنال نمی گذراند اما اسطورۀ رئال مادرید دربارۀ او می گوید:

آرسن ونگر، الگویی برای تمام سرمربیان است. کاری که او کرده، خارق العاده بوده است و کاری که در حال انجام دادن آن هست نیز، فوق العاده است.