3blog – مطالب وبلاگ

تصاویر کمتر دیده شده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

اینستاگرام ۳ بلاگ انقلاب اسلامی منتشر کرد

آیت‌الله هاشمی شاهرودی از شاگرادن بسیار نزدیک شهید سید محمدباقر صدر بود و در نجف از محضر امام خمینی نیز استفاده‌های فراوان برد. وی در مبارزات سیاسی شهید صدر نقش بسزایی داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت.

پایگاه ۳ بلاگ انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۲۷ در نجف اشرف به دنیا آمد و با طی مدارج تحصیلی علمی از شاگرادن بسیار نزدیک شهید سید محمدباقر صدر شد و از محضر امام خمینی نیز استفاده‌های فراوان برد. وی در مبارزات سیاسی شهید صدر نقش بسزایی داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و با نظر امام خمینی به تدریس و تربیت طلاب حوزه علمیه پرداخت و در مسئولیت‌های مختلفی از جمله ریاست قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان به نظام اسلامی خدمات ارزنده‌ای کرده است. آنچه در ادام همی‌بینید تصاویر کمتر دیده شده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی است که در اینستاگرام ۳ بلاگ انقلاب اسلامی منتشر شده است.

تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تصاویر دیده نشده از آیت‌الله هاشمی شاهرودی