3blog – مطالب وبلاگ

تاجگذاری رضاخان با تاج مخصوص پهلوی! –

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

در پاییز ۱۳۰۴ شمسی، رضاخان به حکومت قاجارها پایان داد و چندماه بعد در چهارمین روز از اردیبهشت ۱۳۰۵ شمسی، رسماً در تهران تاجگذاری کرد. او هنگام تاجگذاری از تاج کیانی (تاج شاهان قاجار) استفاده نکرد و تاج پهلوی به صورت اختصاصی برایش ساخته شد.

سرویس عکس و فیلم فردا: در پاییز ۱۳۰۴ شمسی، رضاخان به حکومت قاجارها پایان داد و چندماه بعد در چهارمین روز از اردیبهشت ۱۳۰۵ شمسی، رسماً در تهران تاجگذاری کرد. او هنگام تاجگذاری از تاج کیانی (تاج شاهان قاجار) استفاده نکرد و تاج پهلوی به صورت اختصاصی برایش ساخته شد.

 

  رضاخان با تاج مخصوص پهلوی

link