3blog – مطالب وبلاگ

اسناد پاداش ۸۶۵ میلیون تومانی جهانگیری –

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

جهانگیری امروز در مناظره سوم گفت: اگر سند دریافت پاداش را ارائه دهید تمام حرف های تان را قبول می کنم.

سرویس عکس و فیلم فردا: اسناد زیر نشان می دهد که جهانگیری پاداش ۸۶۵ میلیون تومانی دریافت کرده است.

 

پاداش جهانگیری 

link