3blog – مطالب وبلاگ

اتمام فاز نخست ساخت ماهواره بومی «پارس ۱» تا شهریورماه –

۱ خرداد ۱۳۹۶

پیچک :، مجتبی سرادقی ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی را از برنامه های راهبردی سازمان فضایی عنوان کرد و با بیان اینکه در این حوزه، ماهواره مخابراتی ناهید ۱ در مرحله تحویل گیری قرار دارد و قرار داد ناهید ۲ نیز منعقد شده است، گفت: فعالیت سازمان فضایی ایران از سال ۸۵ در حوزه ماهواره سنجشی آغاز شده است و این سازمان در سالهای گذشته، ساخت ماهواره های سنجشی را به ۳ دانشگاه علم و صنعت ، شریف و امیرکبیر واگذار کرده بود که در سطح آزمایشگاهی کاربرد داشتند و عملیاتی نبودند.

وی با بیان اینکه پروژه دانشگاه صنعتی شریف، «ماهواره دوستی» بود که در مرحله پرتاب است اضافه کرد: «ماهواره ظفر» در دانشگاه علم و صنعت تولید شد و محصول دانشگاه امیر کبیر «ماهواره پیام» بود که رونمایی شده است و تمام این فعالیت ها تجربیات کشور در حوزه ماهواره های سنجشی در چند سال گذشته است .

تغییر شکل همکاری با دانشگاهها در بخش فضایی

وی اظهار کرد : هر ماهواره در مسیر قرار گرفتن در مدار خود دارای چندین محصول است که از طراحی آغاز می شود و نخستین مدلی که از ماهواره ساخته می شود ، مدل مهندسی آن است که برای شرایط فضایی هنوز آماده نیست و در این مرحله یک رونمایی انجام می شود و مرحله بعد ساخت مدل کیفی است و در انتها نیز مدل پروازی آن ساخته می شود تا در مدار قرار گیرد.  

این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران با اشاره به نحوه همکاری با دانشگاهها در زمینه ساخت ماهواره گفت:  در چند سال گذشته ماهواره ها با کاربرد تحقیقاتی ساخته می شدند در صورتی ما در حال حاضر نیاز به ساخت ماهواره های عملیاتی داریم. به همین دلیل ظرفیت ها و زیرساختهای یک دانشگاه برای این کار کافی نیست و به همین دلیل مدل همکاری با دانشگاه ها تغییر کرده است. به این معنی که هرکدام از دانشگاه ها در زمینه ای از ساخت ماهواره همکاری دارند و نتیجه کار در جایی به صورت متمرکز، تبدیل به محصول شود.

مدل مفهمومی «پارس ۱» تا پایان شهریورماه طراحی می شود

سرادقی در مورد پروژه ماهواره بومی سنجشی عملیاتی «پارس ۱ » با تاکید بر همکاری بخش خصوصی در این پروژه، افزود: در اسفند ۹۵ این فرآیند با حضور ۶ مجموعه دانشگاهی شریف ، امیرکبیر، علم و صنعت ، خواجه نصیر  و مراکز تحقیقاتی ICT  انجام و با ۴ دانشگاه تا پایان سال گذشته قرار داد منعقد شد و کار روی طراحی مفهومی این پروژه آغاز شده است. براساس پیش بینی ها تا پایان شهریور ماه سال جاری فاز نخست این پروژه که طراحی مفهومی ساخت «ماهواره پارس۱ » نام دارد ، انجام می شود.

 فعالیت ۴ دانشگاه در پروژه پارس ۱ و ایجاد فضای رقابتی

وی با اشاره به اینکه این ۴ دانشگاه کارها را به صورت موازی انجام می دهند ، خاطر نشان کرد : این شکل کار نوعی رقابت را برای شناسایی توانایی آنها برای مدیریت این پروژه ایجاد می کند و با مشخص شدن مدیریت پروژه بقیه دانشگاه ها هم در کنار آن پروژه را به عهده می گیرند.

سرادقی تصریح کرد : با انجام این اقدامات تا پایان سال جاری ما شرکت مادری داریم که محوریت انجام پروژه «پارس یک» ، از طراحی اولیه تا آخر کار را عهده دار می شود و طرحی را نیز برای استفاده از شرکت های دانش بنیان این حوزه برای همکاری در ساخت این ماهواره ارائه می کند.

وی ویژگی های این ماهواره را سنجشی و عملیاتی بودن آن عنوان کرد و افزود : ماهواره های قبلی مانند دوستی ، ظفر و پیام برای به دست آوردن فناوری های مورد نیاز در این حوزه طراحی ، ساخته و پرتاب می شوند تا در پروژه های دیگر بتوانیم از تجربیات آن استفاده کنیم و به نوعی پروژه ها اثبات فناوری هستند اما لازمه موفقیت پارس ۱ در آن است که بتواند به کاربران ارائه سرویس کند. رزولوشن  این ماهواره ۱۵ متر است و کاربردهایی در کشاورزی، پایش زمین های کشاورزی و نقشه برداری و امکان دریافت سرویس های متنوعی را دارا است.

به گفته وی، با این پروژه نیروی های دانشگاهی که قبلا” در این حوزه فعال بودند پراکنده نمی شوند به طوری که در ۳ پروژه گذشته دانشگاهی دوستی ، ظفر و پیام  در هرکدام به طور متوسط بیش از ۶۰ دانشجو نخبه همکاری می کردند و با این پروژه از خارج  شدن این نیروها و مغزها جلوگیری می شود.